Magasinera under resan

Om man planerar att vara borta en längre period på en resa kan det vara ekonomiskt lönsamt att hyra ut sin lägenhet eller sitt hus den tid man är borta. Handlar det bara om en charterresa på en eller två veckor är det knappast många som bryr sig om det men är det någon månad så är det absolut något man bör fundera över. Detta framförallt för att man då slipper hyreskostnaden och därmed spar man så pass mycket att man kan vara borta en längre tid.  Men hur gör man med alla sakerna som man har i hemmet? Saker som man kanske inte vill att en okänd person ska titta på, använda eller kanske till och med slarva bort?

Magasinering är lösningen

Att magasinera sina saker är den enkla och relativt billiga lösningen på detta problem.  Magasineringsföretag finns i de allra flesta lite större städer och finns inte möjligheten kan man alltid åka till en storstad i närheten. Att åka 10-15 mil för att använda sig av ett företag som erbjuder magasinering i Stockholm är inte någon större extra kostnad. Det kan till och med vara både billigare och bättre att magasinera i en närliggande storstad där utbudet och konkurrensen är större än i de mindre städerna.

Hur mycket det kostar att magasinera sina ägodelar beror på flera faktorer. Främst handlar det om hur stor plats det tar. Men sedan kan även säkerheten och tillgängligheten spela in. En del bolag erbjuder de som har sakerna där att komma dygnet runt, andra bara vissa tider. En del erbjuder larm och rejäla säkerhetsåtgärder med brandsystem och vakter medan andra i stort sett enbart har en stor låst lagerlokal.  En del har kallförvaring medan andra garanterar att det alltid är varmt och att inte fukt kommer in. Här gäller det att jämföra företagen noga så man får det man har behov av.